Stensättning & Plattläggning

Markarbeten med Precision

Stensättning

Med lång erfarenhet hjälper vi dig med hållbara och vackra stensättningar, murar och trappor.  Bollnäs Markservice levererar alltid högsta kvalité med precision och säker stilkänsla för ett gediget och inbjudande intryck som kompletterar mark och trädgård på ett alldeles perfekt sätt.

Utöver stensättning kan vi bistå med rådgivning och planering för bästa möjliga slutresultat.

Kontakta oss på 070-254 45 49 eller info@bollnasmarkservice.se

Välkommen!

Plattläggning

Allt från några meter till stora ytor som biluppfarter. Plattläggning kompletterar tomten på ett attraktivt sätt och ökar sannolikt fastighetens värde. Med precision och fokus på hela arbeten från grund till färdigt resultat ser vi till att det blir snyggt med högsta hållbarhet.

Kontakta oss på 070-254 45 49 eller info@bollnasmarkservice.se

Välkommen!

Material:

Granit, kalksten, sandsten, skiffer

Stensättningstjänster

  • Gatstenssättningar
  • Kantsten
  • Trappor
  • Murar
  • Renovering av trappor och murar

Plattläggningstjänster

  • Uteplatser och verandor
  • Gångar
  • Uppfarter
  • Begränsade ytor som dammar, mellan två byggnader mm

100%

kvalitet

Post- & faktureringsadress: 
Bollnäs Markservice AB
Hällbo 9120
821 92 BOLLNÄS

Call Now Button